0 comentaris

Vilafranca Community Gardens Project Fully Operational

On 1st of June of 2011, took place the draw for the 15 parcels of Vilafranca urban public gardens. Two of these were aimed at non-profit entities, specifically to Mas Alborna Foundation focused on social inclusion of handicap people, and Caritas Interparroquial Vilafranca, a Christian organization that deals with poverty and social exclusion. There were more applicants than orchards available: seventeen individuals and three entities did not obtain any garden and now they are on the waiting list.

It has been three years of work, which has involved very diverse people, political parties and local authorities. In June 2010 an international work camp named Implementing a Community Garden in Penedès Region was organized, where 19 international volunteers from 12 countries collaborated to set the basis for the creation of the orchards and contributed to spread the project idea.

At this point, we want to thank all the participants for their cooperation. We are sure they will be glad to check that their work was very valuable and it had a continuity making the urban public orchards a reality in Vilafranca.


In the following pictures we can see a child drawing a sketch of the irrigation system with the help of his father inside the house, which has enabled a toilet and a closet to store tools, and a third image, a freshly planted bell pepper.
Traduït per Toni Magrí. Original en català,
aquí.

0 comentaris

Finalització del Penedès Workcamp

El diumenge 11 de juliol va finalitzar el Penedès Workcamp. És francament difícil fer-ne una valoració general; es tractava d'un camp de treball complex, experimental fins i tot, i caldrà analitzar molta informació per poder valorar els punts forts i els punts febles de l'experiència.

Tanmateix, podem dir que n'ha quedat una molt bona sensació, i la convicció que s'han assolit la major part dels objectius, alguns dels quals pioners en camps de treball internacionals.

En acomiadar-nos, diversos participants ens preguntàven què passaria amb els horts. Volíen saber si l'Ajuntament acabaria les obres i cediria les parcel·les aviat. Com a resposta, vam comprometre'ns a tenir-los informats a través del bloc del camp. Així, doncs, aquest no serà l'últim post.

Molta gent ens ha preguntat si l'any que vé tornarem a realitzar el Penedès Workcamp. És una pregunta que en aquests moments no té resposta. El Penedès Workcamp s'ha fet realitat per la confluència de múltiples factors, que no tenen per què tornar a coincidir, almenys de la mateixa forma i en les mateixes circumstàncies. Podem afirmar, això sí, que ha estat una singularitat magnífica, interessant, profitosa, i enormement enriquidora per als que ens hi hem involucrat.

Creiem, també, que ha representat l'impuls definitiu per a la xarxa d'horts urbans de Vilafranca del Penedès.

Gràcies a tot el suport rebut. Sense la complicitat d'una xarxa local no hagués estat possible el camp.


0 comentaris

Per una llei d'horts urbans

La última de les conferències del Penedès Workcamp va tractar sobre política i legislació. Com a ponents, van intervenir en Dani Lacruz, de l'associació organitzadora Horts Urbans.org, la Ramona Suriol, regidora de medi ambient de l'Ajuntament de Vilafranca, i en Salvador Milà, diputat al Parlament i ex-conseller de Medi Ambient.

La conferència tenia un caràcter inèdit: era la primera vegada que a Catalunya es parlava públicament de la possibilitat de crear una llei d'horts urbans. Es van analitzar els motius per desenvolupar-la, i es van traçar les línies bàsiques del seu contingut. En aquest sentit, en Salvador Milà va llançar una proposta d'encaix amb la legislació vigent, tant urbana com rural.

Es posà de relleu els prejudicis, les pors, i els riscos que comporta l'activitat dels horts urbans, especialment en el cas del sòl agrícola. L'horticultura de lleure és una activitat complexa, que fluctua entre allò rural i allò urbà, i que per tant requereix diàleg i acords entre els diferents sectors implicats si es vol assolir un bona eina de regulació i gestió.

La conferència va ser enregistrada per la productora de Mas Albornà. Aquest document serà a disposició del públic properament per a qui el vulgui consultar. Agraïm a Mas Albornà el seu suport, en aquest cas i sens dubte al llarg de tot el camp de treball.

Finalment, des d'Horts Urbans.org, ens agradaria manifestar la nostra plena satisfacció de comprovar que la llei d'horts urbans té suports notables. La insistència, l'esforç que hi hem dedicat, i el convenciment que aquesta llei és possible i necessària, s'ha traduït en avenç palpable. Destaquem i recollim el compromís d'en Salvador Milà per impulsar-la en el marc de la propera legislatura.

1 comentaris

8th of July - Conference and COCAT activities

In the afternoon, we have visited our last conference about urban garden project "per una llei d´horts urbans". There were 3 speakers: Daniel Lacruz (Hortsurbans.org), Salvador Mila, "diputat al Parlament i exconseller de Medi Ambient de la Generalitat de Catalunya", Ramona Suriol, regidora de Medi Ambient de l´Ajuntament de Vilafranca. Also, during the conference were present people from COCAT Organisation, who later on had candle light dinner with us. After the dinner, we played some games and discussed sustainable way of life. During the game, we learnt if people don´t share recycled ressources, humans may become extinct. It was a fun and informative evening.

0 comentaris

Recovering Well

Our Workcamp is progressing, now we can see some results, today, we demarcated preparing the land for planting, we were watering the soil and compacting the path, also polished and painted the gate and water wheel some of us were hanging nest boxes. It´s pleasant to see how we shape our garden.

0 comentaris

Wednesday, 7 july - visiting MontserratToday, after having siesta we went to visit the Montserrat, we took a walk there. We enjoyed it`s perfect views of beautiful mountains and small villages, made a lot of good pictures. Also we visited the Montserrat`s Sanctuary, that is home to the Sanctuary of Our Lady and the Benedictine Monastery, which has, for almost 1.000 years, served all the pilligrims and visitors who come to this unusual mountain.
On our way back we visited the Castellers (life human towers builders). This sport is very complicated even if it looks simple. In fact, many possible constructions are possible. There is a tower wich is a construction including rows of one person. The most popular other ones are the three`s and the four`s wich are respectively made with coloms of 3 and 4 people. This dosen`t mean that these constructions are the only one possible because we also saw on pictures five`s and complex towers. In a nutshell, seeing the practice was for us a real pleasure. Thank you for making us feel previledged.

0 comentaris

Penjant caixes niu/ Hanging nest boxes